dimecres, 4 de juliol de 2012

Projecte Altes Capacitats 2011-2012: MICROBIOLOGIA


Per a aquest curs 2011-2012, el Projecte d’Altes Capacitats del nostre centre ha oferit l’oportunitat a un grup d’alumnes de 1r de Batxillerat Científic de participar en l’activitat “Observación de bacterias mediante tinciones y Siembras de microorganismos” el dia 8 de febrer. Les professores Cristina Marco i Amalia Valiente, del Departament de Sanitària, i alumnat del CFGS de Laboratori de Diagnòstic Clínic van preparar una sèrie d’activitats molt interessants sobre el món dels microorganismes.
Els batxillers es van dividir en grups. Uns van començar el treball amb l’esterilització de les anses de platí per a procedir a l’extensió i fixació de la mostra bacteriana sobre el portaobjectes. Mentrestant, altres utilitzaven aquestes anses per a practicar la tècnica de sembra de microorganismes per estria en medi sòlid. Posteriorment, els primers van utilitzar la tinció simple, amb els colorants blau de metilé i safranina, per poder diferenciar els cocs i bacils de la mostra. I els seus companys van acabar la seua tasca amb la sembra definitiva en les plaques de Petri per a incubar-les a les estufes de cultiu durant 24 h.
Tots dos grups van realitzar les dues activitats i els seus components van gaudir, al termini de la sessió, de l’observació dels microorganismes al microscopi òptic. Al dia següent, van recollir les plaques incubades amb magnifiques colònies del bacteri Escherichia coli.
Aquestes operacions van reforçar els seus coneixements teòrics sobre Microbiologia, introduir-los en tècniques experimentals d’alt nivell i, al mateix temps, permetre’ls passar una vesprada d’agradable aprenentatge.

Manuel J. Vivó (cap del Departament de Biologia i Geologia)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada